Annuleringen & retourneren

Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop of u wilt uw aankoop ruilen, dan kunt u uw aankoop binnen 14 dagen retourneren. Na ontvangst krijgt u dan uw aankoopbedrag terug of ruilen wij uw aankoop kosteloos om.
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van bezorging. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.  U dient uw retournering  per e-mail aan Accu4all door te geven via contact@accu4all.nl
De geretourneerde artikelen worden alleen teruggenomen als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • de artikelen dienen gekocht te zijn bij Accu4all;
  • de artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt te zijn;
  • de artikelen dienen in de originele verpakking, dan wel in gelijksoortige verpakking, te worden geretourneerd;
  • de verpakking (enveloppe of pakket) dient voldoende gefrankeerd te zijn.

Vermeld duidelijk uw naam en adres op de retourverpakking. Alle kosten voor terugzending komen voor rekening van de koper. Het terug te ontvangen bedrag zal binnen 14 dagen op de rekening van de koper worden teruggestort.

Accu4all vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Accu4all in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument Accu4all de herroeping meldt. Tenzij Accu4all aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Accu4all gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Uitsluiting herroepingsrecht
Accu4all heeft de volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en heeft dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.